MENU

Prevence, poradenství, cvičení

V rámci preventivní fyzioterapie se zabývám prevencí vzniku zdravotních problémů pohybového aparátu, provádím poradenství v oblasti pohybových aktivit (ergonomie, úprava pracovního prostředí, sezení v práci). Naučím Vás, jak předcházet vzniku bolestí spojených se sportovním či pracovním výkonem (např. dlouhodobé sezení u počítače). Na základě vyšetření sestavím soubor vhodných kompenzačních cviků jako prevenci jednostranného přetížení pohybového systému. Tyto cviky začleňuji do běžných denních činností, ale i do tréninkového procesu.