MENU

Poúrazové a pooperační stavy

Cílem včasné fyzioterapie po úrazech a operacích pohybového aparátu je primárně snížení bolesti, obnovení pohyblivosti, svalové síly, urychlení regenerace, návrácení do plného zatížení v rámci běžných činností a ve sportu.

Včasná léčba se podílí na zkrácení doby pracovní neschopnosti po hospitalizaci v nemocnici. Rovněž je prevencí špatných pohybových stereotypů, které mohou vzniknout následkem operace/úrazu.

Rehabilitační plán u poúrazových a pooperačních stavů pohybového aparátu sestavuji individuálně pro každého klienta na základě komplexního klinického vyšetření a dle aktuálního stavu jej přizpůsobuji jeho potřebám.

Toto odvětví zahrnuje široké spektrum zranění a úrazů: poranění měkkých tkání (svaly, šlachy, kloubní pouzdra), zlomeniny, stavy po dlouhodobé sádrové fixaci, luxace (vykloubení) kloubů, distorze hlezenního kloubu, doléčování po polytraumatech, artroskopie, implantace kloubních náhrad, plastiky kloubních vazů, menisků, operace páteře, uvolňování jizev atd.