MENU

Individuální fyzioterapie

12622
11

Základem terapie je vždy komplexní vstupní diagnostika pohybového aparátu, posouzení zdravotního stavu. Od tohoto vyšetření se odvíjí terapie, kde cíleně volím vhodné techniky a metody k ošetření vašich aktuálních potíží. V terapii používám techniky manuální medicíny, prvky z konceptu Spiraldynamik®, fyzioterapeutické metody na principu vývojové kineziologie a neurofyziologickém podkladě. Terapie je vždy „šitá na míru“ pro kontrétního klienta dle charakteru konkrétních potíží.