MENU

Individuální fyzioterapie

14702
14

Základem individuální fyzioterapie je vždy komplexní vstupní diagnostika pohybového aparátu, posouzení zdravotního stavu. Od tohoto vyšetření se odvíjí terapie, kde cíleně volím vhodné techniky a metody k ošetření vašich aktuálních potíží. V rámci individuální fyzioterapie používám techniky manuální medicíny, prvky z konceptu Spiraldynamik®, fyzioterapeutické metody na principu vývojové kineziologie a neurofyziologickém podkladě. Terapie je vždy „šitá na míru“ pro kontrétního klienta dle charakteru konkrétních potíží.