MENU

Fyzioterapie pánevního dna a inkontinence

Pánevní dno vytváří statickou podporu pánevním a břišním orgánům, má funkci svěračovou, podpírá pánevní orgány a ovlivňuje jejich postavení. Významným způsobem se podílí na držení těla a dýchání, zajišťuje stabilitu SI skloubení a trupu, jelikož je součástí hlubokého stabilizačního systému trupu.

Při oslabení a nesprávném funkčním zapojení svalů pánevního dna dochází k inkontinenci, prolapsu pánevních orgánů, sexuálním dysfunkcím, nestabilitě pánve a kyčlí. Oslabení pánevního dna bývá spojené se zvýšenou nitrobřišní svalovou aktivitou, s poruchami držení těla.

Fyzioterapie pánevního dna a terapie svalů pánevního dna či inkontinence probíhá po důkladném vstupním kineziologickém vyšetření, při kterém zjišťuji funkční stav pánevního dna (dle PERFECT schématu). V rámci terapie vás seznámím s anatomií svalů pánevního dna, funkcí těchto svalů a s faktory vyvolávající oslabení či inkontinenci.
Naučím vás, jak pánevní dno volně aktivovat, zapojovat jej v zátěžových situacích. Kladu důraz na zapojení těchto svalů do pohybových stereotypů, uvědomění si oblasti pánve a svalů pánevního dna. Kromě cvičení těchto svalů je důležitá optimalizace pohybového systému jako celku.
Na základě vyšetření stanovím délku trvání a průběh fyzioterapie, každému na míru sestavím individuální léčebný plán.

Velice důležitá je prevence inkontinence zvláště v časném poporodním období. V rámci terapie provádím proškolení rodičky o způsobu vhodného cvičení, které vede ke zpevnění hluboké muskulatury trupu včetně svalstva pánevního dna. Dále podávám informace o způsobu péče o dítě tak, aby byl co nejméně staticky i dynamicky zatěžován osový aparát i pánevní dno.

V terapii používám navíc také moderní pomůcky usnadňující posílení pánevního dna. S výběrem vhodné pomůcky vám osobně poradím dle vaší potřeby a doporučím pro vás tu nejvhodnější. Z těchto pomůcek mohu nabídnout přístroj pro elektrostimulaci a biofeedback, které slouží ke zlepšení vnímání pánevní oblasti, prokrvení svalů, posílení svalů pánevního dna, zlepšení kontinence. Dále se používají s úspěchem v léčbě inkontinence vaginální závaží pro zlepšení síly svalů pánevního dna.

V rámci terapie je také možné provést ultrazvukové vyšetření svalů pánevního dna, které dává informaci o správném zapojení svalů pánevního dna a tím přispívá ke kompletnímu obrazu funkčního stavu těchto svalů.