MENU

Individuální fyzioterapie

Základem individuální fyzioterapie je vždy komplexní vstupní diagnostika pohybového aparátu, posouzení zdravotního stavu. Od tohoto vyšetření se odvíjí terapie, kde cíleně volím vhodné techniky a metody k ošetření vašich aktuálních potíží. V rámci individuální fyzioterapie používám techniky manuální medicíny, prvky z konceptu Spiraldynamik®, fyzioterapeutické metody na principu vývojové kineziologie a neurofyziologickém podkladě. Terapie je vždy „šitá na míru“ pro kontrétního klienta dle charakteru konkrétních potíží.
Read More ›

Metoda Ludmily Mojžíšové a neplodnost

Metoda Ludmily Mojžíšové (léčba ženské funkční sterility), neboli cvičení podle Mojžíšové, se zaměřuje na obtíže spojené se svaly pánevního dna. Nejvíce se metoda používá k léčbě ženské funkční neplodnosti. Výhodou této metody je přirozená léčba neplodnosti, tedy bez jakékoliv hormonální zátěže. Metoda spočívá v poctivém a pravidelném cvičení, ale také musí budoucí maminky podstoupit manuální terapie vyškoleným fyzioterapeutem, který odstraní blokády pohybového aparátu, zejména v oblasti bederní páteře, pánve, pánevního dna a žeber. Cílem této metody je optimalizace napětí svalů a vazů v oblasti pánve, uvolnění kostrče, znovuobnovení pohyblivosti skloubení pánevní oblasti, křížokyčelních kloubů, páteře, hrudníku a žeber s ohledem na funkční souvislosti do celého organizmu. Indikace metody: – nemožnost otěhotnění, donosit plod – bolestivá x nepravidelná menstruace x absence menstruace – bolesti při pohlavním styku – pro ženy podstupující mimotělní oplodnění – opakované potraty – inkontinence – pomáhá při potížích v klimakteriu – obstipace – bolesti zad a kyčlí – bolesti v oblasti pánve, bolesti kostrče – snížená pohyblivost spermií Terapie trvá nejméně 6 měsíců a je prováděna minimálně 1x za měsíc, přičemž je nutné pravidelné cvičení. Úspěšnost terapie závisí na příčině potíží, věku, ale také na motivaci k pravidelnému provádění naučených cviků. Úspěšnost léčby neplodnosti se uvádí 30-33%. Při […]
Read More ›

Fyzioterapie v gynekologii, těhotenství a po porodu

V rámci fyzioterapie v gynekologii řeším funkční ženskou neplodnost (Metoda Ludmily Mojžíšové), dále vám mohu pomoci od menstruačních bolestí, bolestí při pohlavním styku, bolestí v pánevní oblasti a kostrče nejasného původu. Pomáhám zmírnit obtíže spojené s obdobím klimakteria (přechodu). Tyto gynekologické patologie mají souvislost s funkčními poruchami pohybového aparátu a také ovlivňují strukturu pohybového aparátu. Gynekologické potíže bývají subjektivně vnímány jako bolesti v kříži a bederní oblasti. A naopak nález v oblasti bederní páteře může mít podíl při vzniku gynekologických poruch. Proto je potřeba důsledné kineziologické vyšetření. Zabývám se také fyzioterapií před otěhotněním, během těhotenství a po porodu – zde se koncentruji především na pánevní dno, ošetření pooperačních jizev, ale také na zlepšení celkové kondice během kterékoliv fáze těhotenství. Častým problémem v souvislosti s porodem je diastáza (rozestup) břišních svalů. Používám efektivní a cílené cvičení k normalizaci funkce břišních svalů, takže již brzy jsou vidět výsledky. Cvičení zaměřuji individuálně s ohledem na jednotlivé trimestry těhotenství a využívám v terapii i  prvků gravidjógy a Spiraldynamik®. Cvičení v těhotenství je velkým přínosem nejen pro budoucí maminky, ale je důležité i pro vývoj plodu. Zároveň je prevencí bolestí zad, poporodních komplikací (např. inkontinence, pokles pánevních orgánů, oslabení svalů pánevního dna). Od 36. týdne […]
Read More ›

Fyzioterapie pánevního dna a inkontinence

Pánevní dno vytváří statickou podporu pánevním a břišním orgánům, má funkci svěračovou, podpírá pánevní orgány a ovlivňuje jejich postavení. Významným způsobem se podílí na držení těla a dýchání, zajišťuje stabilitu SI skloubení a trupu, jelikož je součástí hlubokého stabilizačního systému trupu. Při oslabení a nesprávném funkčním zapojení svalů pánevního dna dochází k inkontinenci, prolapsu pánevních orgánů, sexuálním dysfunkcím, nestabilitě pánve a kyčlí. Oslabení pánevního dna bývá spojené se zvýšenou nitrobřišní svalovou aktivitou, s poruchami držení těla. Fyzioterapie pánevního dna a terapie svalů pánevního dna či inkontinence probíhá po důkladném vstupním kineziologickém vyšetření, při kterém zjišťuji funkční stav pánevního dna (dle PERFECT schématu). V rámci terapie vás seznámím s anatomií svalů pánevního dna, funkcí těchto svalů a s faktory vyvolávající oslabení či inkontinenci. Naučím vás, jak pánevní dno volně aktivovat, zapojovat jej v zátěžových situacích. Kladu důraz na zapojení těchto svalů do pohybových stereotypů, uvědomění si oblasti pánve a svalů pánevního dna. Kromě cvičení těchto svalů je důležitá optimalizace pohybového systému jako celku. Na základě vyšetření stanovím délku trvání a průběh fyzioterapie, každému na míru sestavím individuální léčebný plán. Velice důležitá je prevence inkontinence zvláště v časném poporodním období. V rámci terapie provádím proškolení rodičky o způsobu vhodného cvičení, které vede ke zpevnění hluboké muskulatury trupu včetně […]
Read More ›

Tejpování

Tejpování je terapeutická metoda, která pracuje se speciální prodyšnou elastickou tejpovací páskou – kinezio tejp. Využívá tělu vlastní léčebné procesy. Používá se k prodloužení účinku terapie, ke snížení bolesti, k normalizaci svalového napětí, ale také přispívá ke zlepšení funkce krevního a lymfatického oběhu. Nejčastější použití: bolesti páteře, svalů, kloubů a šlach ve sportu nestabilita kloubů bolesti bederní páteře, kříže bolesti krční páteře a hlavy bolesti po úrazech kloubů bolesti v oblasti ramenního kloubu bolesti z přetížení (syndrom karpálního tunelu, tenisový loket, patní ostruha) otoky končetin relaxace namožených, natažených či natržených svalů stimulace oslabených svalů uvolnění zatuhlých svalů jizvy břišní koliky u miminek tejpování nožiček u miminek břišní diastáza Účinky kineziotapingu: snížení bolesti, otoků a hematomů podpora svalů v pohybu uvolnění nahromadění lymfy, zlepšuje průtok krve korekce postavení kloubů, vadného držení těla zlepšení pohyblivosti kloubů prodloužení terapeutického účinku léčby ve sportu – prevence poranění, zlepšení výkonu, prevence bolesti z přetížení Tejpování břišních kolik u miminek – velmi účinná metoda léčby bolestí bříška, tzv. prdíků. Výhodou tejpování je, že dítě nic neužívá vnitřně a tejpovací páska působí jako podpora střevní peristaltiky a lepšího odcházení plynů.  Páska je hypoalergenní, nevyvolává alergické reakce. Nalepená drží zhruba 7 dnů, poté se sundá, nechá se 1-2 dny bez pásky a znovu […]
Read More ›

Bolesti a blokády kloubů a páteře

Bolesti a blokády kloubů a páteře spojené s omezeným rozsahem pohybu, nepříjemným tlakem a zvýšeným napětím svalů mohou být v důsledku tzv. funkční kloubní blokády. Takové blokády vznikají následkem svalové nerovnováhy, z přetížení pohybového aparátu či náhlým nekoordinovaným pohybem. Taková blokáda může být ochranným mechanismem, kterým se tělo brání většímu poškození. Nejčastějšími funkčními poruchami bývají bolesti šíje, krční páteře, bolesti hlavy, migrény, bolesti zad mezi lopatkami, dechové obtíže, bolesti zad v kříži, bederní páteři, brnění a poruchy citlivosti prstů na rukou, bolest zad vystřelující do nohy, brnění nohou, bolesti kyčelních kloubů, ramenních a loketních kloubů, bolesti v podbřišku a oslabení svalů pánevního dna. Rovněž se objevují aktivní a bolestivé body ve svalech (tzv. trigger pointy). Důkladným vstupním vyšetřením posoudím aktuální zdravotní stav klienta. Bolesti a blokády kloubů a páteře odstraňuji za použití manuálních technik, ale také využívám aktivního přístupu klienta. Při cvičení kladu důraz na správné pohybové stereotypy, uvědomění si vlastního těla a na ekonomizaci svalové práce při pohybu. Cvičením se snažím upravit svalovou nerovnováhu a tím může dojít ke spontánnímu uvolnění blokády. Aktivní přístup ze strany klienta je klíčový pro předcházení opakovanému vzniku kloubních blokád. Pokud funkční porucha trvá delší dobu bez odborného zásahu do pohybového systému, dochází k […]
Read More ›

Poúrazové a pooperační stavy

Cílem včasné fyzioterapie po úrazech a operacích pohybového aparátu je primárně snížení bolesti, obnovení pohyblivosti, svalové síly, urychlení regenerace, návrácení do plného zatížení v rámci běžných činností a ve sportu. Včasná léčba se podílí na zkrácení doby pracovní neschopnosti po hospitalizaci v nemocnici. Rovněž je prevencí špatných pohybových stereotypů, které mohou vzniknout následkem operace/úrazu. Rehabilitační plán u poúrazových a pooperačních stavů pohybového aparátu sestavuji individuálně pro každého klienta na základě komplexního klinického vyšetření a dle aktuálního stavu jej přizpůsobuji jeho potřebám. Toto odvětví zahrnuje široké spektrum zranění a úrazů: poranění měkkých tkání (svaly, šlachy, kloubní pouzdra), zlomeniny, stavy po dlouhodobé sádrové fixaci, luxace (vykloubení) kloubů, distorze hlezenního kloubu, doléčování po polytraumatech, artroskopie, implantace kloubních náhrad, plastiky kloubních vazů, menisků, operace páteře, uvolňování jizev atd.
Read More ›

Zlepšení koordinace pohybu – Spiraldynamik®

Spiraldynamik® je pohybový koncept, který pomáhá prostřednictvím svalové aktivity a aktivního přístupu klienta upravit postavení jednotlivých segmentů těla, aby nedocházelo k jejich přetěžování. Pomocí toho konceptu napravujeme chybné pohybové stereotypy. Jemným a šetrným způsobem učíme, jak používat vlastní tělo v rámci denních činností i ve sportu. Každý stoj, sed, krok lze potom využít ke cvičení, posilování svalstva či protahování zkrácených svalů. Výsledkem je koordinovaný trojrozměrný pohyb.
Read More ›

Prevence, poradenství, cvičení

V rámci preventivní fyzioterapie se zabývám prevencí vzniku zdravotních problémů pohybového aparátu, provádím poradenství v oblasti pohybových aktivit (ergonomie, úprava pracovního prostředí, sezení v práci). Naučím Vás, jak předcházet vzniku bolestí spojených se sportovním či pracovním výkonem (např. dlouhodobé sezení u počítače). Na základě vyšetření sestavím soubor vhodných kompenzačních cviků jako prevenci jednostranného přetížení pohybového systému. Tyto cviky začleňuji do běžných denních činností, ale i do tréninkového procesu.
Read More ›

Terapeutické masáže Dornova metoda

Fyzio masáž – uvolňující masáž s využitím technik manuální medicíny. Výhodou oproti klasické masáži je efektivnější a dlouhodobější uvolnění měkkých tkání, zacílení na problematické partie pohybového aparátu. Manuální lymfatická masáž – jedná se o jemnou pomalou masáž lymfatických cest a lymfatických uzlin. Lymfatická masáž pracuje s povrchovými lymfatickými cestami, ale prostřednictvím masáže uzlin zasahujeme i do hlubokého lymfatického systému. Tato masáž usnadňuje odtok lymfy, posiluje imunitu, odvádí z těla toxické látky, snižuje bolest. Vhodná je u otoků končetin, u poúrazových a pooperačních stavů, migrén, nespavosti, u syndromu těžkých nohou, u únavového syndromu Dornova metoda – jemná manuální terapie, kdy klouby a obratle jsou uváděny zpět do svých původních správných poloh. V rámci této terapie je vhodné uvolnit i svaly prostřednictvím Breussovy masáže.
Read More ›